41
Jar rzeki Raduni
rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego (utworzony w 1972 roku o powierzchni 84,24 ha). Obszar chroniony to odcinek przełomu rzeki Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe (zjawisko erozji) z porośniętymi grądem i łągiem stokami. Występuje tu również roślinnośc o charakterze podgórskim. Jar rzeki jest fragmentem turystycznego szlaku spływów kajakowych.
42
Pałac w Rzucewie
w stylu neogotyckim z 1840 roku, wybudowany przez rodzinę von Belowów, po II wojnie światowej zaadaptowany na szkołę rolniczą, obecnie luksusowy hotel (Zamek Jan II Sobieski). W okolicy Rzucewa znajduje się grupa głazów narzutowych Dwunastu Apostołów, stanowiąca pomnik przyrody. We wsi zostały znalezione pierwsze ślady (wyroby z bursztynu) neolitycznej kultury rzucewskiej, oraz tzw. osada łowców fok.
43
Gołubieński Ogród Botaniczny
ogród botaniczny na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego we wsi Gołubie w gminie Stężyca. Ogród powstał w latach 1971-1983 na obszarze 2.12 ha i jest własnościa prywatną. Zgromadzono tu kolekcję roślin liczącą około 3500 gatunków i odmian (w tym 140 gatunków prawnie chronionych). Ogród rozwija się pod patronatem Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdanskiego. Prowadzi działalnośc naukową, dydaktyczną i społeczną.
44
Muzeum Wsi Słowińskiej
Skansen w Klukach k. Smołdzina, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Placowka zapoczątkowała swoją działalność w 1963 roku, organizując w jednej z zagród, zbudowanej w połowie XIX wieku i zachowanej w miejscu pierwotnej lokalizacji stałą ekspozycję prezentującą kulturę Słowińców - ludności zamieszkałej nad jeziorami Gardno i Łebsko.
45
Łącka Góra
wzgórze wydmowe o wysokości 42 m n.p.m., położone na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. pomorskim, w powiecie słupeckim, w gminie Smołdzino. Łącka Góra znajduje sie w Słowinskim Parku Narodowym. w 1955 roku wprowadzono urzędowo nazwę Łącka, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Lontzken Berg. Jest to najwyższa wydma w Polsce dostępna dla zwiedzających.
46
Wyrzutnia Rakiet w Rąbce
należy do tajnego niemieckiego poligonu z 1940 roku. Był to doświadczalny poligon, na którym testowano rakiety i bomby. Na terenie znajdują się: ekspozycja wykopanej 1,5 km od poligonu SPN rakiety ziemia - ziemia, zabudowania z okresu drugiej wojny światowej, bunkier dowodzenia, lej wyrzutni z widocznymi kanałami po chłodziwie, fundamenty stacji radiolokacyjnych, fundamenty hali montażowej służącej do konstrukcji rakiet przeciwlotniczych.
47
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie
zajmuje północne, najstarsze skrzydło zamku zwane Domem Zakonnym oraz dwie przylegające do niego baszty: Młyńską i Prochową jak również kurtynowy mur obronny. Wewnątrz znajduje się stała wystawa etnograficzna, wystawy o charakterze artystyczno historycznym: dawna sztuka sakralna, portrety książąt pomorskich, trofea mysliwskie, ekspozycje sztuki dawnej i współczesnej oraz wystawy o charkterze historycznym, etnograficznym i podróżniczo-kolekcjonerskim.
48
Zamek Kiszewski
pozostałości gotyckiego zamku krzyżackiego z XIV wieku. (obecnie w ręku prywatnego właściciela). Z dawnego podgrodzia zachoały się (w stanie ruiny) trzy gotyckie narożne baszty (baszta pólnocna, zachodnia i wschodnia) z łączącymi je murami obronnymi oraz renesansowa baszta przybramna (brama wjazdowa), w ktorej znajduje się pomieszczenie z oryginalnym sklepieniem gwiaździstym. Gotycką bramę forteczki rozbudowano w początku XVII wieku. Całość ma kształt czworoboku o długości 79 metrów, szerokościach: 43 i 63 metrów. 
49
Muzeum Narodowe w Gdansku
dziedziczące zbiory i tradycje dwóch instytucji - Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881), należy do najstarszych w Polsce. Gmach główny to późnogotycki klasztor franciszkanski, adaptowany do celów muzealnych w latach 1867-1871. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głownym gmachu mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze sześć oddziałów. 
50
Cmentarzysko Megalityczne w Borkowie
na Niżu Środkowo i Zachodnioeuropejskim oraz w Skandynawii budowniczych megalitów zalicza się do kręgu kulturowego, nazywanego w archeologii kulturą pucharów lejkowatych. Na Pomorze grupy tej ludności przybyły około 3500 lat p.n.e. z połnocno-zachodnich Niemiec i Jutlandii. W wyniku rozpoznanego archeologicznie terenu, w obrębie wsi Borkowo zlokalizowano 32 stanowiska, z czego połowa przypada na znaleziska z neolitu i tyleż samo na osadnictwo wczesnośredniowieczne.
51
Latarnia Morska w Ustce

jeden z najsłwniejszych kurortów naszego wybrzeża - Ustka - również może pochwalić się posiadaniem w swej okolicy znaku nawigacyjnego. Latarnia Ustka to niezwykle interesujący architektonicznie obiekt, składający się z ośmiokątnej wieży i niewiele niższego, przylegającego do niej budynku latarników. Uroku dodaje niezliczona ilość gzymsików, daszków oraz kilkanaście okien różnego rozmiaru. Na szczyt wieży prowadzą betonowe schodki. W 1993 roku latarnia została dopisana do rejestru zabytków.
52
Park
Krajobrazowy
Dolina S3upi
Park Krajobrazowy Dolina Słupi
park obejmujący dolinę rzeki Słupi. Park utworzony został w 1981 roku, w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych. Ponad 70% obszaru stanowią lasy liściaste i mieszane. W niedużych wsiach leżących na tym terenie zachowane zostały zabytki architektoniczne, głownie sakralne, oraz zespoły pałacowo-parkowe. W parku znajdują się trzy spośród czterech elektrowni stanowiących tak zwany System Energetyczny Słupi.
53
Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
wybudowany w 1507 roku za panowania księcia Bogusława X, w stylu gotyckim. W latach 1580-1587 został przebudowany na dwupiętrowy budynek w stylu renesansowym z dużymi oknami i ozdobną wieżą. Jest usytuowany w sąsiedztwie rzeki Słupi, w obrębie dawnego średniowiecznego grodu słupskiego. W pobliżu znajduje się młyn zamkowy. W XVI i XVII wieku był rezydencją księżąt pomorskich z dynastii Gryfitów.
54
Szlak elektrowni dorzecza Słupi
do zwiedzania dostępne są wszystkie elektrownie zlokalizowane na Słupi i Skotawie. Na szlaku znajduje się w sumie 27 elektrowni wodnych, pokrywając się częściowo ze "Szlakiem najstarszych elektrowni wodnych", 6 kanałów, 3 akwedukty, 5 śluz, 7 mostów, 11 młynów wodnych, 1 kuźnię wodna, zaporę, twierdzę wodną i przepompownię. W sumie ponad 60 elementów godnych uwagi.
55
Muzeum w Lęborku
muzeum mieści się w Kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Młynarskiej (centrum miasta), gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki dawnej i współczesnej. Prezentowane są chronologicznie materiały związane z historią miasta Lęborka i Ziemi Lęborskiej od wczesnego średniowiecza po okres lokacji miasta przez Zakon Krzyżacki.
56
Zamek Człuchowski
zamek krzyżacki położony w Człuchowie, drugi po Malborku pod względem wielkości w Polsce. Był najtrudniejszym do zdobycia obiektem na Pomorzu i siedziba komtura konwentu krzyżackiego. Rezydował w nim Ulrich von Jungingen i Konrad von Wallenrode. Krzyżacy rezydujący w zamku człuchowskim brali udział w bitwie pod Grunwaldem pod sztandarem 52 chorągwi - większośc nie wróciła z pola walki. Do dziś przetrwały mury, wieża i nieodkryte do dziś podziemia.
57
Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu
mieści się w kościele poewangelickim pochodzącym z 1865 roku, który już od 1945 roku nie pełni funkcji sakralnych. Obecnie w muzeum znajduje się 170 eksponatów. Wśród nich można zobaczyć takie stare sprzęty domowe jak: magiel, naczynia kuchenne, stół do sypialni, wagi, dezmar do ważenia, koryto na ciasto, kilka foremek do masła, tabacznik z donicą, żelazka z duszą i inne.
58
Kamienne Kręgi w Węsiorach
na miejscu znajdują się kurhany oraz kamienne kręgi. Kurhany służyły (ponoć) Stolemom zamieszkującym te tereny do III wieku n.e. jako miejsca pochówków. Kamienne kręgi natomiast miały stanowić miejsca obrzędów czy też ważnych decyzji, które zapadały w ich społeczności. Inni natomiast twierdzą, że budowniczymi tych budowli byli Goci, pochodzący z Germanii.
59
Pałac w Główczycach
wieś Główczyce wzmiankowana była w dokumentach już w XIII wieku. Od II połowy XV wieku aż do końca 1945 roku główczyckie dobra znajdowały się we władaniu zamożnego rodu von Puttkamer. Główczyce pod ich zarządami należały do jednej z najlepiej prosperujących wsi w powiecie. Znajdowały się tutaj trzy banki, liczne zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze. Starsza część pałacu zbudowana została w połowie XIX wieku. Południowe nowsze skrzydło zostało dobudowane na początku XX wieku.
60
Muzeum Akordeonu w Kościerzynie
to jedyne w Polsce i trzecie w Europie muzeum o takim niespotykanym profilu. Ekspozycja w muzeum jest niezwykle interesująca. W sumie jest 117 instrumentów z całego świata, w tym zbiór instrumentów polskich, zarówno tych produkowanych przed wojną, jak i tych powstałych po wojnie, w słynnej bydgoskiej fabryce akordeonów. Na szczególną uwagę zasługują również akordeony pochodzące z Francji wykonane ręcznie, bogato zdobione, o nietypowym brzmieniu.
atrakcje od 41 do 60
atrakcje od 41 do 60
2011 copyright by Arnet-Media
e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
e-mail: pieknekaszuby@gmail.com
pieknekaszuby.pl - właściciel portalu firma Arnet-Media
szeroka oferta turystyczna i promocja Kaszub jako najpiękniejszego regionu Polski
kontakt e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
Największy Turystyczny Kaszubski Portal Internetowy
ZWIEDZAMY KASZUBY