21
Muzeum Obrony Wybrzeża
we wnętrzach obiektów muzeum znajdują się stałe wystawy i eksponaty nawiązujące do historii militarnej Rejonu Umocnionego Hel, wsławionego 32 dniami obrony w 1939 roku, oraz historii Polskiej Marynarki Wojennej. Eksponuje swoje wystawy w dwoch wyremontowanych obiektach dawnej niemieckiej artylerii nabrzeżnej "Schleswig Holstein". Zwiedzić można wiele baterii dział kalibru 406 mm, ktore są najwiekszymi na świecie, jakie kiedykolwiek były instalowane na bateriach stacjonarnych.
22
Skansen w Szymbarku
Centrum Edukacji i Promocji w Szymbarku - w tym szczególnym miejscu, do którego przybywają dziś goście z całego kraju i świata można poznać historię, język i kulturę Kaszub. Zobaczyć można między innymi: dom stojący na głowie, Dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata, pomnik Gryfa Pomorskiego, bunkier Gryfa Pomorskiego, Dwór Salino, kościółek św. Rafała i wiele innych atrakcji. Na miejscu dostępna jest gastronomia. Zwiedzanie z przewodnikiem.
23
Kolegiata w Kartuzach
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny w Kartuzach - kościół klasztorny Kartuzów wybudowany w latach 1383-1405, oryginalny dach w kształcie trumny i hełm wieży barokowy z 1731-1733. We wnętrzu cenne wyposażenie XV-XVIII wiek. Gotycki ołtarz z 1444 roku, bogate barokowe stallez 1641 roku i 1677 roku, ściany prezbiterium obite flandryjskim kurdybanem z 1683 roku. Siedziba Kartuskiej Kapituły Kolegiackiej. Z innych elementów zespołu poklasztornego zachowały się budynki gospodarcze, erem (cela braci zakonnych) oraz refektarz.
24
Kalwaria Wielewska
to drugi po Kalwarii Wejherowskiej obiekt tego typu na Pomorzu Gdańskim, położony na wzgórzach otaczających Wiele i Jezioro Wielewskie. Pierwsze plany powstały w 1905 roku, zaś pozwolenie na budowę parafia uzyskała dopieo w 1915 roku. Fundatorami byli: ks. Józef Szydzik oraz miejscowy gospodarz, który przekazał grunty pod budowę kalwarii. Projekt powstał w Monachium w pracowni Theodora Mayra. Budowa została zakończona w 1927 roku. W skład kalwarii wchodzą 22 obiekty.
25
Pałac w Leźnie
wieś Leźno została lokowana w XIV wieku przez wielkiego mistrza krzyżackiego na prawie chełmskim. Po upadku krzyżaków stała się własnością króla polskiego i była nadawana w dożywocie zasłużonym rodom, głównie gdańskim. Od 1681 roku dobra przejął hrabia Jan Jerzy Przebendowski - wojewoda pomorski, uczestnik bitwy pod Chocimiem. Jan Przebendowski w I ćw. XVIII wieku wybudował w Leznenku barokowy pałac oraz folwark. Pałac wyróżniał się spośród innych rezydencji okazałością i był przedmiotem podziwu jego gości.
26
Kalwaria Wejherowska
to zespół 26 kaplic ufundowanych przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera, założyciela Wejherowa. Została zbudowana w latach 1649-1955. Jest ona perłą architektury sakralnej Polski północnej i obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstarszym sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce. Wspólnie z zabudową  miejską Wejherowa i zespołem pałacowo - parkowym tworzy ona jednolity kompleks o dużych walorach krajoznawczo-przestrzennych. Jest jednym z wybitniejszych tego rodzaju założeń w Polsce.
27
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclow w Chmielnie - powstałe w roku 1993 z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chmielnie przy warsztacie wytwórczym rodziny Neclow nad jeziorem Białym. Znajdują się tu eksponaty ceramiki pochodzące z ostatnich 300 lat, bogato zdobione charakterystycznym wzornictwem rodu Neclów, jak i oryginalne sprzęty w warsztatach rzemieślniczych (możliwośc obserwacji garncarza przy pracy) z piecem do wypalania ceramiki. Przy muzeum jest mały sklepik firmowy z ceramiką kaszubską.
28
Kaszubski Park Miniatur
położony jest u podnóża wsi Mirachowo w Stryszej Budzie. W jednym miejscu, w jednej skali 1:25, można zobaczyć wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub. Przygotowujemy modele kościołów, zamkow, dworków i innych obiektów. Odtworzona została osada kaszubska, są także latarnie morskie. Kaszuby to motyw przewodni - jednak w parku znajdują się też inne obiekty z Polski i ze świata.
29
Cerkiew Świętego Jerzego w Bytowie
bytowska cerkiew prawosławna to kościół pod wezwaniem św. Jerzego z lat 1675-1685, dawna świątynia ewangelicka, zbudowany charakterystycznym systemem ryglowym, cerkiew bizantyjsko-ukraińska, w której można zobaczyć tabernakulum z XVII wieku z cerkwi Surochów, ikonostas (Carskie Wrota), barokowe rzeźbione stalle i chór, malowidła ludowe oraz kopułę kościoła w stylu architektury bizantyjskiej. Kościół zwany Kaszubskim (odbywały się tu nabożeństwa w języku kaszubskim).
30
Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Trzeblinie
został zbydowany w latach 1688-1691 jako fundacja ówczenych właścicieli ziemskich Trzebielina Joachima i Ewy Elżbiety Goltzów oraz ich syna Kacpra. Wieża pochodzi z połowy XVIII wieku. Kościół był gruntownie odnowiony w 1888r. Kaplica od strony połnocnej została dobudowana w 1953r. W oknach prezbiterium znajdują się organy z herbem Puttkamerów z XIX wieku.
31
Pałac w Kokowej
pałac rodu von Krockow, barokowy, zbudowany w 1784 roku, powstały w wyniku przebudowy gotyckiego zamku z XIV wieku, wielokrotnie przekształcanego. Przebudowany w latach: 1843, 1870 i 1992. Na rzucie nieregularnym z dwupiętrowym korpusem i skrzydłami bocznymi, częściowo piętrowymi, częściowo parterowymi z wieżą w południowo-zachodnim narozniku korpusu. Otoczony fosą i parkiem krajobrazowym.
32
Ośrodek Oporu Jastarnia
w związku z utworzeniem w 1936 roku Rejonu Umocnionego Hel, zaplanowano zabezpieczenie połwyspu od strony lądu. Na północ od Jastrni, w miejscu gdzie szerokość połwyspu osiąga około 450 metrów, postanowiono ulokować punkt oporu. Punkt miał się głównie operać na schronach betonowych. Ze względu na pierwszeństwo prac związanych z umiejscowieniem baterii dział, prace rozpoczęto dopiero w 1939 roku. 15 maja 1939 roku rozpoczęto prace fortyfikacyjne. Zakończenie planowano na 17 listopad 1939. Wybuch wojny zastał fortyfikacje gotowe do obrony.
33
Dworek Salino
unikatowy, zabytkowy dworek szlachecki z XVIII wieku (połączenie tradycji polskiego dworu szlacheckiego i typowego pomorskiego budownictwa ryglowego). Replika dworku znajduje się w skansenie budownictwa drewnianego C.E.P.R. w Szymbarku na Kaszubach.
34
Kaszubski Park Krajobrazowy
położony na Kaszubach w województwie pomorskim. Park ten utworzono w 1983 roku dla ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku wynosi 33.202 ha. Na terenie parku dominuje urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu. Moreny czołowe tworzą ciągi wzgórz i pagórków układające się zgodnie z fazami cofania się lądolodu. Teren pokryty układem rynien polodowcowych, które w najgłębszych częściach wypełnione są pięknymi jeziorami.
35
Dwór w Bychowie
pierwsze wzmianki dotyczące posiadłości pojawiły się już w 1377 roku. Należy jednak przypuszczać, że majątek jako cobro rycerskie nadany został w XII lub XIV wieku. W ciągu kolejnych stuleci dwór często zmianiał właścicieli. Jedynie w XVIII wieku przez dłuższy czas stanowił własność rodziny von Lubtow i stał się siedzibą szlachecką. Obecny dwór powstał  w drugiej połowie XIX wieku, natomiast cząstkowe zachowane budynki gospodarcze znacznie wcześniej.
36
Dwór w Lisewie
w 1704 roku wąłścicielem Lisewa został Dergumir Bartnisch (Bartusz), mieszczanin z Lęborka, co przybył do nas z młodą żoną zaraz po wybraniu Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Spokojne i dostatnie życie prowadzili, z dala od zgiełku wojennego i politycznych konfliktów. Ich córki dorosły, jak nic chciały do Krakowa i tak w 1784 roku Lisewo stało się własnością barona o dumnie brzmiącym nazwisku - Johann Georg Bernhard von Wendenberg.
37
Dwór w Sikorzynie
w ciągu bogatej historii dwór był siedzibą rodową Sikorskich i Wybickich. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu Wybickich jest generał Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu. Jednak urodził się on we dworze w miejscowości Będomin. Obecna niejednorodna bryła dworu w Sikorzynie to wynik rozbudowy starego założenia, wzniesionego w połowie XVIII wieku.
38
Zaborski Park Krajobrazowy
park krajobrazowy, położony na terenach gmin: Chojnice i Brusy. Został utworzony w 1990 roku pod nazwą Chojnicki Park Krajobrazowy. Jego powierzchnia liczy około 340 km2. Na terenach leśnych gospodarują nadleśnictwa: Rytel, Przymuszewo oraz Czersk. W granicach parku znajduje się około 50 jezior. Do największych należy Jezioro Charzykowskie. Przez park płyną równiez rzeki. Największa to Brda a ponadto sa też cztery rezerwaty przyrody.
39
Sześć Dębow Dwór w Prusewie
w latach 1400 do 1863 majątek zmienia kilka razy właścicieli. Po Adamie z Prusewa majątkiem zarządza rodzina von Wittke. Od 1623 do 1672 roku Prusewo jest królewszczyzną i włada nim Geomar Reinhold Krokowski, a po 1672 roku Prusewo przechodzi w ręce rodziny Przebendowskich. W latach 1772 - 1863 właścicielem majątku zostaje rodzina von Zarzyckich a po nim rodzina Time. Od 1863 roku miejscowość jest własnością Behrenta, a po nim staje się siedziba rodziny Fleissbachów, którzy pozostają tutaj do 1945 roku.
40
Pałac w Rekowie Górnym
właścicielem pałacu, wybudowanego w centrum wsi został w 1871 roku Hagen z Sobowidza. Dzięki zmysłowi estetycznemu nowego właściciela powstał piękny, kameralny, elektryczny pałac posiadający wiele elementów z architektury właskiej. To właśnie ten pałac stał się jednym z reprezentacyjnych obiektów Ziemi Puckiej z tego okresu. Kolejnym właścicielem stał się Paul Mahncke. W tym samym czasie, podobnie jak w wielu innych majątkach na Pomorzu, została wybudowana gorzelnia oraz kuźnia.
atrakcje od 21 do 40
atrakcje od 21 do 40
e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
e-mail: pieknekaszuby@gmail.com
2011 copyright by Arnet-Media
ZWIEDZAMY KASZUBY