KASZUBSKA KUCHNIA
"Kuchnia Kaszubska oknem na wiat" - pod takim tytuem zrealizowany zosta projekt Powiatu Kocierskiego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowany do 12 niepenosprawnych uczniow Powiatowego Zespou Szko Nr 2 w Kocierzynie z klasy I i II uczcych si w kierunku kucharza maej gastronomii
i 12 uczniow Technikum o kierunku kucharz z Powiatowego Zespo
u Szko Nr 1 w Kocierzynie. Celem projektu byo umoliwienie uczniom, w cigu 5 miesicy, poszerzenia wiedzy, w tym praktycznej, w zakresie wykorzystania nowoczesnej infrastruktury gastronomicznej w tworzeniu potraw kuchni kaszubskiej
i nabycie dodatkowych uprawnie
zawodowych. Uczniowie odbyli 10 warsztatow kulinarnych kuchni kaszubskiej, przygotowujc ponad 40 potraw z Listy Produktow Tradycyjnych Wojewodztwa Pomorskiego. Przygotowali potrawy na degustacj i wyjechali na prezentacj kuchni kaszubskiej do Gimnazjum w Wielkim Klinczu oraz na wito Produktu Tradycyjnego do Oliwy. W celu poznania korzeni kultury kaszubskiej odwiedzili rownie Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniu HACCP i otrzymali dodatkowe uprawnienia. Ostatnim etapem realizacji projektu byo opracowanie i druk mini ksiki kucharskiej "Kaszuby od Kuchni". Partnerem projektu bya Gmina Kocierzyna. Projekt by odpowiedzi na konkurs 01/POKL/9.5/2011 Priorytet IX. Rozwoj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt wspofinansowany w kwocie 49,8 ty. z. ze rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego."
kuchnia 1a modified kuchnia 1b modified kuchnia 2a modified kuchnia 2b modified kuchnia 3a modified
kuchnia 3b modified kuchnia 4a modified kuchnia 4b modified kuchnia 5a modified kuchnia 5b modified
kuchnia 6a modified kuchnia 6b modified kuchnia 7a modified kuchnia 7b modified kuchnia 8a modified
kuchnia 8b modified kuchnia 9a modified kuchnia 9b modified kuchnia 10a modified kuchnia 10b modified
kuchnia 11a modified kuchnia 11b modified kuchnia 12a modified kuchnia 12b modified kuchnia 13a modified
kuchnia 13b modified kuchnia 14a modified kuchnia 14b modified kuchnia 15a modified kuchnia 15b modified
kuchnia 16a modified kuchnia 16b modified kuchnia 17a modified kuchnia 17b modified kuchnia 18a modified
kuchnia 18b modified kuchnia 19a modified
WYSIWYG Web Builder
2011 copyright by Arnet-Media
e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
e-mail: pieknekaszuby@gmail.com
KASZUBSKA KUCHNIA