WYSIWYG Web Builder
2017 copyright by Arnet-Media


Fundacja Piękne Kaszuby - REWITALIZACJA BORÓW TUCHOLSKICH - nowopowstała Fundacja z siedziba na terenie Gminy Lipusz z wielkim celem jakim jest włączenie się w akcję odbudowy Borów Tucholskich po katastrofalnych zniszczeniach spowodowanych siłami natury w duchu zrównoważonego rozwoju. Wspierać będziemy odbudowę oraz budowę infrastruktury turystycznej jak ścieżki rowerowe, szlaki spływów kajakowych, popularyzować elektryczne pojazdy jednośladowe, ochronę środowiska w tym czystość powietrza oraz energię odnawialną. Włączymy się we wszelkiego rodzaju akcje i inicjatywy związane z promocją regionu. Fundacja otwiera się na współprace z Samorządami najbardziej poszkodowanych Gmin, przedstawicielami społeczności lokalnych, organizacjami pozarządowymi jednostkami administracji rządowej, Lasów Państwowych .Zamierzamy wejść we współpracę z organizacjami pozarządowymi w innych krajach UE. W oparciu o konsultacje szczegółowe włączać się będziemy w konkretne projekty dążąc do ich wsparcia czy to własną pracą czy też finansowo. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz szczegółowo opisywanych działań a także kalendarza imprez promocyjnych. 

Wspieramy odbudowę i rewitalizację Kaszub
Wspieramy odbudowę i rewitalizację Kaszub
 
 
601 654 487
fundacjapieknekaszuby@gmail.com
 
Jednym z naszych celów jest wytyczenie i oznakowanie nowych dróg rowerowych na całym terenie Kaszub, które zostaną włączone do międzynarodowego systemu ścieżek rowerowych EuroVelo. Do tego zostanie utworzona strona internetowa oraz apilkacja mobilna zachęcające do aktywnego spędzania czasu.
aktualności: